Informații despre noul proiect Erasmus+, adresate elevilor de clasa a X-a si a XI-a, profil matematică-informatică                           Platforma națională de informare cu privire la vaccinul anti-COVID19                           Anunț angajare muncitor calificat                           Precizări referitoare la proba scrisă din cadrul concursului pentru postul de administrator de patrimoniu                           Anunt angajare administrator patrimoniu                           Anunt angajare ingrijitor curatenie                           Anunt concurs angajare ingrijitor curatenie la CNLB. Pentru informatii, click aici.                           INFORMAȚII NOI ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2020-2021. Click aici.                           Precizari ore de Religie                           

 TRANSFERURI

 ELEVI

TRANSFERURI ELEVI 2021

Cu privire la cererile de transfer pentru anul școlar 2020 - 2021, Consiliul de Administrație al CNLB, a decis următoarele:

1) Pe parcursul anului școlar 2020-2021 elevii se pot transfera numai în clasele în care numărul elevilor este mai mic decât numărul maxim admis, conform legii. După efectuarea transferului în aceste clase, numărul elevilor trebuie să fie mai mic sau egal cu numărul maxim admis, conform legii.

2) Condiția de medie devine obligatorie. Elevii de liceu se pot transfera numai dacă media lor din ultimul an absolvit este mai mare sau egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Elevii se transferă în ordinea descrescătoare a mediei anuale din anul școlar precedent, având prioritate următoarele cazuri:
     a. elevi ai colegiului care se transferă de la o specialitate la alta
     b. elevi care fac schimbare de domiciliu
     c. elevi care vin de la alta instituție, dar nu schimba specializarea

3) Dacă la clasele de gimnaziu numărul cererilor de transfer depășește numărul de transferuri posibile conform condiției 1), atunci elevii respectivi susțin un test la matematică. Elevii se transferă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la testul de matematică.

Director, prof. MOGA NICOLAE

MECTS  |   ISJ Alba  |   CCD Alba  |   Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.

Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.