Rezultat proba interviu post îngrijitor                           Rezultat proba practică post îngrijitor                           Rezultat selecție dosare post îngrijitor de curățenie                           S-au afișat rezultatele testului de departajare la clasa a 5-a, precum și alte informații utile                           Detalii despre înscrierea în clasa a 5-a, an școlar 2024-2025, găsiți aici                           Detalii despre transferul elevilor la CNLB, în anul școlar 2024-2025, găsiți aici                           Orar Cabinet Consiliere Psihopedagogică                           Acreditare pentru mobilități ERASMUS+                           Program audiențe directori                           Proiect special destinat elevilor, susținut de Asociația Părinților Elevilor de la CNLB(3,5% - Formular 230)                           Precizari ore de Religie                           

Un scurt istoric al Colegiului National "Lucian Blaga"

Pentru început ne vom opri mai îndeaproape asupra învăţământului sebeşan pentru a afla dovezile şi explicaţiile faptului că liceul nostru-un liceu fără o vechime deosebită- a reuşit în ciuda vremilor potrivnice să devină o unitate de învăţământ de elită, care depăşeşte graniţele locale înscriindu-se în rândul liceelor de valoare naţională.

Prima menţiune despre activitatea şcolară din Sebeş datează din 13 iunie 1352 când este amintit „Magister Johanes scholasticus de Sebus”. Şcoala era în latină şi funcţiona pe lângă mănăstirea dominicană existentă în oraş. În secolele XVI-XVII, în locul învăţământului în limba greacă şi latină, începe predarea în limba germană. Se introduc în şcoli lecţii de morală, bune maniere şi comportament.

În secolul XVIII, odată cu trecerea pericolului turcesc comunitatea prosperă şi în anul 1727 începe construcţia unui nou local de şcoală. Totuşi prima menţiune despre existenţa unei şcoli româneşti apare numai în anul 1779. Învăţământul din Sebeş primeşte un nou avânt mai ales după revoluţia română din 1848-1849. În spiritul timpului acţioneză în Sebeş preoţi şi dascăli atât ortodocşi cât şi catolici. Prin „Proiectul de organizare a gimnaziilor şi a şcolilor reale din Austria” apărut în 1849 şcoala din Sebeş a fost declarată gimnaziu şi a funcţionat aşa până în 1948 când a fost desfinţat.

Liceul din Sebeş a fost înfinţat la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în 1945, cu o clasă a V-a extrabugetară pe lângă Gimnaziul Mixt de Stat existent. În anul 1946, sunt deja 3 clase de liceu(ciclul superior), iar în iunie 1948 liceul dă prima promoţie de 24 de absolvenţi.

În ciuda unui început foarte bun, în toamna aceluiaşi an, liceul se desfinţează. El se reînfiinţează în anul 1954 şi sub diferite denumiri v-a activa până astăzi. În continuare prezentăm evoluţia de-a lungul anilor a numelui liceului:

1
LICEUL MIXT
1945-1948
2
ŞCOALA MEDIE MIXTĂ DE 10 CLASE
1954-1957
3
ŞCOALA MEDIE MIXTĂ DE 11 CLASE
1957-1965
4
LICEUL MIXT DE CULTURĂ GENERALĂ
1965-1974
5
LICEUL REAL-UMAN
1974-1977
6
LICEUL DE MATEMATICĂ-FIZICĂ
1977-1982
7
LICEUL INDUSTRIAL
1982-1990
8
LICEUL TEORETIC REAL-UMANIST
1990-1995
9
COLEGIUL „LUCIAN BLAGA”
1995-1999
10
COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”
1999-

Colegiul a beneficiat de la început de un colectiv de cadre didactice foarte bine pregătite, pline de dăruire, care au reuşit să depăşească problemele materiale şi comenzile politice ale vremii. Astfel, în decursul a 50-60 de ani această instituţie de învăţământ a ajuns la performanţe deosebite creând o tradiţie şcolară demnă de remarcat.

La ora actuală Colegiul dispune de o bază materială solidă (8 corpuri de clădire, 40 săli de clasă, internat, cantină, sală de sport, 2 terenuri de sport în aer liber, 2 laboratoare de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, 3 cabinete de informatică, o sală AEL, un cabinet de matematică, o sală de proiecţii, o bibliotecă cu peste 50000 volume din toate domeniilor, o sală multimedia cu 80 de locuri, o sală de festivităţi şi activităţi cultural-distractive, un internat şcolar cu aproximativ 50 de locuri, o cantină şcolară şi un cabinet medical.

După 1990 între obiectivele colegiului s-a înscris şi deschiderea spre spiritul european, aceasta având un rol benefic şi asupra bazei materiale care a cunoscut un proces continuu de dezvoltare şi modernizare. De remarcat în acest sens relaţia stabilită în ianuarie 1992 cu Liceul Clasic din Echternach Luxembourg. Vizitele reciproce au avut un impact deosebit asupra celor implicaţi, au fost descoperite valori şi mentalităţi, s-au stabilit prietenii trainice, au fost făcute donaţii în zeci de calculatoare şi alte bunuri de către liceul luxemburghez.

În acest an şcolar a început un nou parteneriat cu Wolfgang-Ernst-Gymnasium din oraşul Büdingen, Germania. Prima etapă a parteneriatului implică un schimb de 10 elevi şi doi profesori care vor participa, timp de două săptămâni, la activităţi care se vor desfăşura atât în Germania cât şi în România.

MECTS  |   ISJ Alba  |   CCD Alba  |   Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.

Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.