ADMITERE 2023

ÎNSCRIEREA ELEVILOR PENTRU CLASA A IX-A ARE LOC ÎN SALA A06 (LA PARTER), DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:
- JOI, 20.07.2023 ÎN INTERVALUL ORAR 900-1400
- VINERI, 21.07.2023 ÎN INTERVALUL ORAR 900-1400
- LUNI, 24.07.2023 ÎN INTERVALUL ORAR 900-1400
- MARȚI, 25.07.2023 ÎN INTERVALUL ORAR 900-1400

Ordinul de aprobare a desfășurării Admiterii în învățământul liceal în anul școlar 2023-2024 îl puteți consulta aici.

Ghidul candidatului pentru admiterea în clasa a 9-a în anul școlar 2022-2023 îl puteți consulta aici.

Precizări privind admiterea în clasa a IX-a filologie bilingvă limba engleză
Admiterea în clasa a IX-a profil umanist, specializarea filologie bilingvă limba engleză, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş se desfășoară prin repartiția computerizată, opțiunea fiind valabilă numai dacă elevul a susținut proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză.
Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă cu itemi obiectivi (70 de puncte din care 10 din oficiu)și o probă orală (30 de puncte). Pentru a promova acest examen, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 6. Nota de la examenul de limba engleză nu este inclusă în media de admitere.

Proba de Limba Engleză pentru elevii care doresc să opteze pentru secția Filologie-Bilingvă, se susține în data de 18 mai 2023

La înscrierea pentru probele de limba engleză(15 - 16 mai 2023, între orele 12,00 - 15,00), candidații vor avea asupra lor următoarele acte:
- Anexa la Fișa de înscriere (se primește de la școala de proveniență);
- Carte de identitate;
- Cerere de înscriere probă de aptitudini(se primește la secretariat).

Notă: înscrierea la proba de limba engleză poate fi realizată personal de elev sau de către părinte/reprezentantul legal.

Rezultatele probei de Engleză, pentru profilul Filologie Bilingv Engleză pot fi consultate aici.
CONTESTAȚIILE LA PROBA SCRISĂ se pot depune la secretariatul colegiului în data de 23.05.2023 în intervalul orar 900-1200.

MECTS  |   ISJ Alba  |   CCD Alba  |   Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.

Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.