INFORMAȚII ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2021-2022                           Informații despre noul proiect Erasmus+, adresate elevilor de clasa a X-a si a XI-a, profil matematică-informatică                           Platforma națională de informare cu privire la vaccinul anti-COVID19                           Precizari ore de Religie                           

ADMITERE 2021

Programarea școlilor pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a:
Luni, 26.07.2021, între orele 9,00-13,00 - CNLB Sebeș, Școala Gimnazială nr.2 Sebeș, Școala Gimnazială nr. 4 Sebeș, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul cu Program Sportiv Sebeș, Liceul German Sebeș
Marți, 27.07.2021, între orele 9,00-13,00 - elevii școlilor care nu au fost menționate mai sus(Luni).


Elevii vor aduce pentru înscriere următoarele documente:
- Foaie matricolă(eliberată de școala de proveniență)
- Adev. cu media de admitere(eliberată de școala de proveniență)
- Diplomă de absolvire gimnaziu(eliberată de școala de proveniență)
- Copie a cărții de identitate
- Copie a certificatului de naștere
- Adeverință cu vaccinurile de la medicul de familie

Informații despre desfășurarea Admiterii în învățământul liceal, în anul școlar 2021-2022 puteți consulta pe site-ul MINISTERULUI sau pe site-ul INSPECTORATULUI.

Ghidul candidatului pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 il puteți consulta aici.

Precizări privind admiterea în clasa a IX-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş
Pentru toate specializările, admiterea la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş se organizează prin repartiţie computerizată. Pentru admiterea în clasa a IX-a profil umanist, specializarea filologie bilingvă limba engleză, opțiunea este valabilă numai dacă elevul a susținut probele de verificare a cunoștințelor de limba engleză.

Precizări privind admiterea în clasa a IX-a Matematică - Informatică
1. Toţi elevii declaraţi admişi în clasa a IX-a, specialitatea „Matematică - Informatică” vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, sala Festivă, în data de începere a anului școlar 2020 - 2021, ora 9,00.
2. Toţi elevii declaraţi admişi în clasa a IX-a, specialitatea „Matematică - Informatică” vor fi listaţi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
3. Se vor forma două liste, o listă cu elevii clasei a IX-a A, „Matematică - Informatică Intensiv Informatică”, şi o listă cu elevii clasei a IX-a B, „Matematică - Informatică Intensiv Engleză”, după următorul algoritm:
      a. Începând cu elevul de pe poziţia 1 din lista de la pct. 2, fiecare elev va opta pentru una din cele două clase până la completarea unei clase;
      b. După completarea unei clase, elevii rămaşi din lista de la pct. 2 trec în cealaltă clasă;

Precizări privind admiterea în clasa a IX-a Științe ale Naturii
1. Toţi elevii declaraţi admişi în clasa a IX-a, specialitatea „Științe ale Naturii” vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, sala Festivă, în data de începere a anului școlar 2020 - 2021, ora 9,00.
2. Toţi elevii declaraţi admişi în clasa a IX-a, specialitatea „Științe ale Naturii” vor fi listaţi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
3. Se vor forma două liste, o listă cu elevii clasei a IX-a C, „Științe ale Naturii Intensiv Engleză”, şi o listă cu elevii clasei a IX-a D, „Științe ale Naturii Intensiv Germană”, după următorul algoritm:
      a. Începând cu elevul de pe poziţia 1 din lista de la pct. 2, fiecare elev va opta pentru una din cele două clase până la completarea unei clase;
      b. După completarea unei clase, elevii rămaşi din lista de la pct. 2 trec în cealaltă clasă;

Precizări privind admiterea în clasa a IX-a filologie bilingvă limba engleză
Admiterea în clasa a IX-a profil umanist, specializarea filologie bilingvă limba engleză, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş se desfășoară prin repartiția computerizată, opțiunea fiind valabilă numai dacă elevul a susținut proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză.
Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă cu itemi obiectivi (70 de puncte din care 10 din oficiu)și o probă orală (30 de puncte). Pentru a promova acest examen, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 6. Nota de la examenul de limba engleză nu este inclusă în media de admitere.

MECTS  |   ISJ Alba  |   CCD Alba  |   Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.

Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.