Rezultat proba interviu post îngrijitor                           Rezultat proba practică post îngrijitor                           Rezultat selecție dosare post îngrijitor de curățenie                           S-au afișat rezultatele testului de departajare la clasa a 5-a, precum și alte informații utile                           Detalii despre înscrierea în clasa a 5-a, an școlar 2024-2025, găsiți aici                           Detalii despre transferul elevilor la CNLB, în anul școlar 2024-2025, găsiți aici                           Orar Cabinet Consiliere Psihopedagogică                           Acreditare pentru mobilități ERASMUS+                           Program audiențe directori                           Proiect special destinat elevilor, susținut de Asociația Părinților Elevilor de la CNLB(3,5% - Formular 230)                           Precizari ore de Religie                           

ADMITERE 2024

Precizări privind admiterea în clasa a IX-a filologie bilingvă limba engleză
Admiterea în clasa a IX-a profil umanist, specializarea filologie bilingvă limba engleză, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş se desfășoară prin repartiția computerizată, opțiunea fiind valabilă numai dacă elevul a susținut proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză.
Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă cu itemi obiectivi (70 de puncte din care 10 din oficiu)și o probă orală (30 de puncte). Pentru a promova acest examen, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 6. Nota de la examenul de limba engleză nu este inclusă în media de admitere.

Proba de Limba Engleză pentru elevii care doresc să opteze pentru secția Filologie-Bilingvă, se susține în data de 23 mai 2024

La înscrierea pentru probele de limba engleză(16 - 17 mai 2024, între orele 12,00 - 15,00), candidații vor avea asupra lor următoarele acte:
- Anexa la Fișa de înscriere (se primește de la școala de proveniență);
- Carte de identitate și Certificat de naștere(în copie);
- Cerere de înscriere probă de aptitudini(se primește la secretariatul școlii de proveniență).

Notă: înscrierea la proba de limba engleză poate fi realizată personal de elev sau de către părinte/reprezentantul legal.

Rezultatele probei de Engleză, pentru profilul Filologie Bilingv Engleză pot fi consultate aici.
CONTESTAȚIILE LA PROBA SCRISĂ se pot depune la secretariatul colegiului în data de 27.05.2024 în intervalul orar 1000-1600.

MECTS  |   ISJ Alba  |   CCD Alba  |   Primăria Sebeș Design by MDM Soft 2012.

Site optimizat pentru Mozila Firefox, Google Chrome și Internet Explorer 9.